با توجه به قرار داشتن در عصر تکنولوژِی ، اهمیت تعمير و نگهداري پيشگيرانه  از تاسیسات و تکنولوژِی های موجود که لزوم ارتقاء و پای گذاشتن به دانش فرداست  روز به روز نمایان تر می شود. شرکت اروم سازه گستران پردیس با  اتکا به دانش فنی مدیران ارشد و اعضاء هیت مدیره و  با بیش از 360 نفر پرسنل زحمت کش، پای  در عرصه صنعت گذاشت تا نقشی در صنعت کشور ایفا کند.در راستای این هدف ، توانستیم علاوه بر تولیدات صنعتی خود در راستای بهبود کارایی تاسیسات دولتی نیز قدم برداریم.شرکت اروم سازه گستران پردیس آمادگی دارد با کلیه شرکت های فعال در زمینه صنعت به صورت فعال همکاری نماید. جهت اطلاع از نحوه تماس با ما به "صفحه تماس" مراجعه نمایید.

فرم تماس با ما