صنایع غذایی

 

 فعالیت در صنعت صنایع غذایی با توجه به افزایش جمعیت و لزوم حفظ سلامت غذا، ازدیرباز از دغدغه های فعالان و کارشناسان این عرصه بوده که منجر به توجه ویژه به این صنعت در سال های اخیر شده است. ولی با این حال تا رسیدن به جایگاه مطلوب و مورد نظر فاصله ی قابل تامل وجود دارد. شرکت اروم سازه گستران پردیس همواره به دنبال دانشی نوین در این صنعت بوده که در جهت این مهم در همکاری تنگاتنگ با کارشناسان و صاحبان صنایع خارج از ایران بوده تا تکنولوژی های روز دنیا را به خدمت گرفته و در جهت بهبود کیفیت غذا گامی ناچیز برداشته باشد. از جمله اهداف پیش رو این شرکت تولید محصولات غذایی فراسودمند و ارگانیک میباشد که در این راستا از دانش و طرح های نوین نخبگان  این صنعت استقبال می شود.

 

 

 

 

 

 

فرم تماس با ما