برخی از پروژه های انجام شده

عنوان پروژه
بهره برداری ونگهداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب بوکان (1)
بهره برداری ونگهداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب بوکان (2)
نصب انشعابات فاضلاب  و خطوط فرعی بوکان
نصب انشعابات فاضلاب و خطوط فرعی  سلماس
اجرای شبکه فاضلاب سایت نازلوی ارومیه ( فاز1)
اجرای شبکه فاضلاب سایت نازلوی ارومیه ( فاز2)
 بهره برداری و راهبری انبار غله سلماس
بهره برداری  و راهبری سیلوی 16 هزار تنی شهید ولیپور ارومیه
بهره برداری  و راهبری سیلوی 50 هزار تنی کریم آباد ارومیه
بهره برداری  و راهبری سیلوی 10 هزار تنی شهرستان خوی
بهره برداری  و راهبری سیلوی 8 هزار تنی شهرستان مهاباد
بهره برداری  و راهبری سیلوی بتنی و انبار مکانیزه اردبیل
راه اندازی 4 خط تولید کارخانه صنایع غذایی


 

فرم تماس با ما