مراکز ذخیره سازی گندم

 گندم از ضروریات زندگی بشر امروزی می باشد که نقش مهمی در بالندگی اقتصادی کشور ها  بر عهده دارد. لزوم نگهداری از این محصول استراتژیک از قدیم در ذهن بشر بوده تا با استفاده از آن قدرت اقتصادی و حتی سیاسی برتری را در برابر دیگران داشته باشد. امروزه تکنولوژی انسان را در نگهداری از گندم یاری نموده و همین امر باعث افزایش کیفیت غذا گشته است. در صورت عدم نگهداری صحیح از تاسیسات سیلوها و مراکز ذخیره سازی گندم,  لطمات جبران ناپذیری به بار می آید. شرکت فنی مهندسی اروم سازه گستران پردیس با چندین سال تخصص و سابقه درخشان در امر بهره برداری و راهبری از تاسیسات سیلو ها و انبار های مکانیزه ی گندم جزو 12 شرکت مجاز به فعالیت در این عرصه می باشد و موفق به اخذ گرید 1 از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شده است که این امر جز به سوابق مدیریتی و اجرایی مدیران و دلسوزی کارکنان این شرکت میسر نبود.

فرم تماس با ما